Portfolio 4:

INSTRUCTIONAL & DOCUMENTATION - OPETUS JA DOKUMENTAATIO

Click image to return to portfolio index

Klikka kuvaa palaa portfolion etusivulle

Refractometer, how to fit light blocking jacket

Client: K-Patents Oy

Instructional illustrations, Medium: Vector graphics

(placeholder)
(placeholder)